Lepienie w glinie 2016-08-27 18:01:19        

W kolejnej świetlicy odbyły się warsztaty rękodzieła pod egidą LGD


Wrzeciono. Tym razem świeltica w Miłocicach była cała zalepiona w glinie. Panie instruktorki uczyły wykonania z gliny figurek, masek i innych bardziej lub mniej dziwnych rzeczy. W zajęciach oprócz dzieci z Miłocic uczestniczyli ich rówieśnicy ze świetlicy ze Słosinka. Zabawa była superancka, a uczestnicy zadowolenni. Pozdrowienia dla pań animatorek Moniki Szczepaniak i Bożeny Pontus - tak trzymać.