Barwy jesieni 2016-09-04 07:50:17        

W piątek 7 października o g.10.00 w sali Świetlicy MGOK Miastko


przy ulicy Bolesława Chrobrego 6b odbędzie się kolejny Konkurs Recytatorski "Barwy jesieni".

Konkurs ma charakter otwarty.
    Głównym celem konkursu jest popularyzacja polskiej poezji i prozy dla dzieci i młodzieży o tematyce jesiennej.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
a)    w konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjów;
b)    zgłoszenia do udziału w konkursie powinny być złożone w wyznaczonym terminie;
c)    przygotowanie interpretacji utworów w kategorii wiekowej wg wyszczególnienia regulaminowego.
Konkurs przeprowadzany jest w drodze dwustopniowych eliminacji:
1.    Eliminacje środowiskowe  w szkołach, domach kultury, świetlicach.
2.    Finał  w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Miastku - 7.10.2016, g.10.00.
Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych, którym przypisano następujące warunki repertuarowe:
    Kategoria I (do lat 9  klasy 0-III szkoły podstawowej): przygotowują wiersz;
    Kategoria II (od 10 do 12 lat  klasy IV-VI szkoły podstawowej): przygotowują wiersz;
    Kategoria III (od lat 13 do 16  gimnazjum): przygotowują wiersz lub prozę;
    Każda placówka oświatowa lub kulturalna ma prawo do wytypowania kandydatów, po jednym w każdej kategorii wiekowej 
(szkoły podstawowe  po dwóch w każdej kategorii, czyli w sumie czterech, świetlice wiejskie  po jednym, czyli trzech)
 oraz trzech kandydatów w kategorii III (gimnazja  klasy I - jeden, klasy II  jeden, klasy III - jeden).
    Uczestnicy konkursu są zobowiązani do przygotowania repertuaru składającego się z utworów autorów polskich.
    Prezentacje konkursowe oceniać będzie Komisja Konkursowa, w której skład wejdą fachowcy z zakresu edukacji kulturalnej,
 kultury języka polskiego, interpretacji poezji i prozy oraz ruchu scenicznego.
    Komisja konkursowa będzie oceniała prezentacje wg następujących kryteriów:
    - dobór repertuaru, interpretacja utworu, kultura słowa,     ogólny wyraz artystyczny.
    Komisja Konkursowa nagrodzi najlepszych recytatorów upominkami oraz okolicznościowymi dyplomami.
    W szczególnych wypadkach Komisja Konkursowa oraz organizatorzy 
zastrzegają sobie prawo do nadania specjalnego wyróżnienia.

Pobierz plakat z informacją

Pobierz regulamin i kartę zgłoszenia

Zgłoszenia do 3.10.2016 na adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul.Kazimierza Wielkiego 3
77-200 Miastko
tel. 59 857 2909
e-mail: mgokmiastko@gmail.com
www.mgok.miastko.pl