Święto Ziemniaka 2016-09-21 09:23:15        

W niedzielne popołudnie 18.09.2016r. w Słosinku po raz kolejny 


odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka. Impreza to z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców nie tylko sołectwa, ale i miejscowości ościennych. Ciekawy i bogaty program artystyczny, przygotowany na tę okazję, rozpoczął się od występów „Świetliczaków” ze Słosinka pod kierunkiem p. Z. Bilińskiego z MGOK w Miastku  oraz dzieci biorących na co dzień udział w zajęciach w świetlicy wiejskiej w Słosinku przygotowanych przez p. B. Pontus. Swój program przedstawiły także  „Krôsniãta”  - zespół pieśni i tańca kaszubskiego ze SP w Słosinku przygotowane przez p. H. Binczyk oraz młody Iluzjonista - Robert Pontus –uczestnik I edycji „Miastko Ma Talent”.        

Po występach przeprowadzono konkurencje sportowe z nagrodami ufundowanymi przez Radę Sołecką , m.in.:  przeciąganie liny „Kawalerowie kontra żonaci” czy „Dmuchanie balonów na czas”. Na dzieci w tym dniu czekało stoisko z zabawkami ,watą cukrową  i popcornem oraz  dmuchany zamek. Dorośli mogli posilić się na przygotowanym specjalnie na ten dzień stoisku. Przez cały czas trwania festynu na chętnych czekały ziemniaki, które można było upiec w ognisku. Niezastąpieni okazali się druhowie strażacy z OSP Słosinko, którzy rozprowadzali „cegiełki” oraz czuwali nad bezpieczeństwem uczestników. Imprezę umilał zespół „Romans”, który zaprosił wszystkich do wspólnej zabawy tanecznej.

Pani Sołtys Irena Borzyszkowska składa serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom i osobom szczególnie zaangażowanym w organizację festynu. 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z imprezy.

Bożena Pontus