Konkurs teatralny 2016-10-20 05:18:12        

21-23.11.2016 odbędzie się konkurs teatralny...


o profilu profilaktycznym.

Rada Miejska w Miastku, Burmistrz Miastka, Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastku oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Miastku

Zapraszają do udziału w konkursie teatralnym dla dzieci i młodzieży

ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO

         Celem konkursu jest ukazanie zagrożeń, jakie niosą za sobą różnego rodzaju uzależnienia. Wszelkiego rodzaju używki stanowią wśród nastolatków powszechny problem. Rujnują ich organizmy, przekreślają plany życiowe. Skuteczną alternatywą dla alkoholizmu, narkomanii, przemocy wśród młodzieży oraz innych zjawisk patologicznych jest rozbudzanie w niej chęci do różnych form aktywności: artystycznej, sportowej itp., a także zachęcenie do aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz uzyskanie pomysłu na zdrowy styl życia.

Temat konkursu:

        Używając środków artystycznego wyrazu zaprotestujcie przeciw spożywaniu alkoholu i innych używek, a co za tym idzie, uzależnieniu się o nich. Ukażcie ich zgubny wpływ na życie człowieka, jego rodziny oraz całego społeczeństwa. Niech Wasze spektakle będą głosem na rzecz zdrowego stylu życia i najwyższych wartości, takich jak: miłość, dobroć, wierność, uczciwość oraz harmonia kontaktów międzyludzkich.

         Konkurs na formułę otwartą, z zatem dopuszcza się różnorodność form. Od monodramów teatrów jednego aktora poprzez formy łączone (teatrzyk lalkowy i żywego planu) do kabaretów i form estradowych. Jedynym ograniczeniem jest czas prezentacji, który nie może być dłuższy niż 25 minut + 5 minut na przygotowanie sceny.

          Konkurs oceniany będzie przez Komisję Konkursową w następujących kategoriach wiekowych:

  - Kat. I – klasy IV – VI

  - Kat. II – klasy gimnazjalne

  - Kat. III – szkoły ponadgimnazjalne.

          Komisja Konkursowa, którą wyłonią organizatorzy konkursu, przyzna w każdej kategorii wiekowej nagrody główne oraz wyróżnienia, a każdy z wykonawców otrzyma pamiątkowy dyplom za udział.

Pobierz kartę zgłoszenia

Termin zgłoszenia udziału upływa z dniem 18.11.2016 r.,