Bella 2016-11-19 22:37:02        

"Bella" - Przedstawienie o agresji...


Widowisko ukazuje nam wielką prawdę. A mianowicie, że najczęstszą przyczyną, przez którą młody człowiek staje się agresorem jest brak zainteresowań, nieasertywna postawa życiowa, błędne przekonanie, że w dzisiejszych czasach takie właśnie zachowanie jest właściwe. Pośród przyczyn takiego stanu rzeczy m.in. pojawia się nuda. Dlatego aby powstrzymać narastanie agresji, nienawiści i nietolerancji warto zorganizować czas wolny młodzieży. Pokazać, że poza lekcjami można zajmować się sportem czy kulturą. Brak miłości i pozytywnych wzorców wytwarza postawy agresji i wrogości u dzieci. Często miejscem powstawania zachowań agresywnych jest dom i panująca tam przemoc. Często jest to również szkoła. Wynika to z kłopotów w nauce, dominacji starszych kolegów nad młodszymi, konfliktów między rówieśnikami. Dostrzeganym zjawiskiem jest również nękanie psychiczne za pomocą telefonów, sms-ów, e-maili lub działań w Internecie. Szkoła nie jest w stanie sama usunąć ze swoich progów problemu przemocy, ale może na nią reagować i wyrażać to za pomocą zrozumiałych dla uczniów środków. Może za pomocą organizowanych przedstawień, w sferze kultury, sprzeciwić się brutalnym zachowaniom wobec otoczenia. Wskazać nieuchronność konsekwencji za złe uczynki: kradzież, przemoc, itd. Być może jest to jeden ze środków, który pomoże położyć kres przemocy. Naszym zadaniem jest wykorzystać każdą możliwość, by pokazać młodym ludziom, że ich działania są niewłaściwe, czyniące innym krzywdę. Poprzez sztukę wspaniale można wzbogacić postrzeganie świata przez młodzież. Ukazać właściwe, wartościowe wzorce, wolne od przemocy zarówno fizycznej jak i psychicznej; przedstawić rolę dorosłych, jako opiekunów, zawsze stojących w obronie pokrzywdzonych. Bella, jak zwykle nie przygotowała się do lekcji. Polonista jest niezadowolony ze stanu jej wiedzy. Bella jest typową przedstawicielką wystrojonych, wypielęgnowanych nastolatek, uważającą, że jej się wszystko należy, żądającą od rodziców coraz więcej i więcej. Bella wykazuje postawę roszczeniową, nie licząc się z innymi, w zamian nie dając z siebie nic – opuszcza lekcje, nie przygotowuje się na zajęcia, nie czyta lektur. Jednocześnie drwi z mniej zamożnych, mniej zadbanych koleżanek wyśmiewając je na portalu społecznościowym i powodując wykluczenie z grupy. Brat Belli – Freddi wraz ze swym kumplem są postrachem szkoły. Okradają samochody, zabierają młodszym i słabszym kolegom pieniądze, śniadania, a także cenne rzeczy, stosują przemoc, nękają telefonami, dręczą sms-ami, wyszydzają w Internecie. Jedną z ich ofiar jest Aga. Aga jest całkowitym przeciwieństwem rodzeństwa. Jest grzeczna i układna, dobrze się uczy. Polonista przygotowuje inscenizację „Balladyny”. Jedną z aktorek jest właśnie Aga. Podczas spotkania Agi z Polonistą w sprawie przedstawienia, dziewczyna wyjawia, że doznaje nieprzyjemności zarówno ze strony Freddiego jak i Belli. Polonista postanawia działać. Najpierw przeprowadza poważną rozmowę z Bellą, a następnie z jej bratem. Okazuje się, że rodzeństwo nie zdaje sobie sprawy, że za takie zachowania grożą kary. Ostatecznie Freddi i Bella postanawiają się zmienić. Aga przyjmuje przeprosiny a Bella z Freddim przyjmują rolę w „Balladynie”. Widowisko z uwagi na swą specyfikę przeznaczone jest dla wszystkich grup wiekowych. Nasi aktorzy są w pełni elastyczni i potrafią wspaniale zagrać zarówno dla młodszych dzieciaków jak i starszej młodzieży. Na życzenie nauczycieli lub pedagogów istnieje możliwość poprowadzenia finałowej sceny w formie warsztatowej. Kilkadziesiąt minut to zbyt mało, by przekazać młodzieży mechanizmy rządzące agresją, jednak jest to doskonały wstęp do dalszych rozmów i ćwiczeń asertywności. Uprzejmie prosimy o dokonanie wyboru wariantu zakończenia spektaklu.

Zapraszamy 24.11.2016 o godz.14.00 do świetlicy MGOK Miastko przy ulicy Bolesława Chrobrego 6b