Sukces Patrycji 2016-12-08 03:24:18        

"Barwy lasu" wg Patrycji...


Patrycja Cemka (lat 8) uczęszczająca na zajęcia sekcji plastycznej MGOK Miastko zajęła drugie miejsce w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Barwy lasu" w Kaliszu Pomorskim. Prace napływające na konkurs miały być inspirowane pięknem leśnego krajobrazu i to piękno uchwyciła wg komisji konkursowej w swojej pracy Patrycja. Serdecznie gratulujemy.

A tutaj można przeczytać wyniki kunkursu