Spotkanie informacyjne 2017-01-12 11:02:35        

Spotkanie informacyjne w Miastku:


„Fundusze Europejskie dla osób planujących założenie działalności gospodarczej”

.Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 18 stycznia 2017 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia na założenie działalności gospodarczej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Miastka, Bytowa oraz całego powiatu bytowskiego.

W programie spotkania m.in.:

  • ​Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji na założenie działalności gospodarczej.
  • Aktualne wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w szczególności dla mieszkańców Miastka, Bytowa oraz  całego powiatu bytowskiego (Działanie 5.7. „Nowe mikroprzedsiębiorstwa”).
  • Możliwości dofinansowania założenia działalności gospodarczej w ramach pozostałych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.
  • Oferta Powiatowych Urzędów Pracy.
  • Instrumenty zwrotne jako alternatywa dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą.
  • Źródła informacji o Funduszach Unii Europejskiej.

Miejsce i termin spotkania: 

Spotkanie odbędzie się w środę 18 stycznia 2017 r. w siedzibie Centrum Informacji Turystycznej w Miastku, ul. Dworcowa 29 w godz. 10:00 – 12:30.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 16 stycznia 2017 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 84 68 114 lub 59 84 68 115. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Kontakt:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 84 68 114; (59) 84 68 115

Więcej informacji:

http://pomorskiewunii.pomorskie.eu/-/spotkanie-informacyjne-w-miastku-fundusze-europejskie-dla-osob-planujacych-zalozenie-dzialalnosci-gospodarczej-

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w spotkaniu.