W Trzcinnie dla Pań 2017-03-14 04:23:18        

W sobotę 11.03 2017 r. w świetlicy wiejskiej


w Trzcinnie odbyło się spotkanie  dla Pań z okazji Dnia Kobiet.  Przybyłe Panie powitał sołtys Wiesław Broniszewski, który w imieniu Rady Sołeckiej i swoim złożył Paniom życzenia.  Dzieci, które na co dzień uczęszczają do naszej świetlicy, zaprezentowały  zabawny program artystyczny poświęcony kobietom. Na zakończenie każda z Pań otrzymała od dzieci laurkę.

Po  części artystycznej wszyscy zebrani goście zostali zaproszeni na poczęstunek, który przygotowały Panie ze stowarzyszenia, które ostatnio bardzo często przygotowują różne smakołyki w naszej kuchni w ramach projektu "Śpiewanie przez gotowanie", który jest współfinansowany przez gminę Miastko.  Spotkanie to zostało zorganizowane przez Radę Sołecką i Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Trzcinno.  Dzieci do występów zostały przygotowane przez animatora kultury.  

Pozdrawiam: T.S.