XX HFFA Zgrywus 2017-03-25 04:49:15        

XX HUFCOWY FESTIWAL FORM


ARTYSTYCZNYCH ZGRYWUS 2017 – „Harcerze i Miastko”

Hufcowy Festiwal Form Artystycznych jest wydarzeniem kulturalnym o dużym znaczeniu w corocznej pracy zuchów i harcerzy Hufca ZHP Miastko. Podczas tej imprezy zuchy i harcerze mają możliwość zaprezentowania swojego dorobku artystycznego. Zachęcamy do przypomnienia sobie piosenek turystycznych i harcerskich. Tematyką przewodnią naszego festiwalu będzie harcerstwo w nawiązaniu do 400 lecie nadania praw miejskich Miastku. Będziemy 400 minut śpiewać, tańczyć, rozśmieszać scenkami, recytować wiersze.

Organizator:

Komenda Hufca ZHP Miastko przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Miastku

Adresaci festiwalu:

zuchy, harcerze, harcerze starsi i wędrownicy

Zapraszamy do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku 1 kwietnia 2017 roku na godz.10:00

Regulamin festiwalu na stronie - kliknij