Fundacja ABC Prawa 2017-05-07 18:18:09        

Frankowiczu poznaj swoje prawa.


Odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie dotyczące poszerzenia i uzupełnienia wiedzy o sytuacji i możliwościach prawnych osób posiadających umowy kredytowe waloryzowane kursem obcej waluty, tzw. "frankowiczów", Fundacja ABC PRAWA,której jednym z celów statutowych jest działalność w zakresie upowszechniania i ochrony praw oraz interesów konsumentów, planuje zorganizować szereg szkoleń w formie.

W czwartek 11 maja o godz.16:30 w sali MGOK Miastko