Stop nałogom 2017-05-12 05:34:20        

11 maja o godz.16 w świetlicy w Piaszczynie


odbyło się spotkanie na temat "Stop przemocy i nałogom". Dzieci przygotowały 16 prac plastycznych na temat walki z uzależnieniami i przemocą. Każda praca została nagrodzona. Dzieci chętnie też uczestniczyły w dyskusji na temat: co to jest uzależnienie, od czego można się uzależnić itp. Dla gości i dzieci przygotowaliśmy słodki poczęstunek, napoje, kawę oraz herbatę :) 

Oto lista zwycięzców konkursu plastycznego:
I miejsce Paweł Bilicki
II ex aequo Klaudia Lipińska i Paula Orlikowska
III miejsce ex aequo Filip Sroka i Błażej Jarzemski
Pozostali uczestnicy otrzymali coś słodkiego, do tego chłopcy smycze, a dziewczynki kolczyki. Zaś za aktywny udział i posiadaną wiedzę wyróżniono Klaudię Gostomską, Amelię Orlikowską i Kingę Matuszewską, które obdarowano upominkami. 
Serdeczne podziękowania Pani Agnieszce Albrecht, Karolinie Gostomskiej, Monice Bilickiej za ciasta, fotografowi Jackowi Drabikowi, Pani Anicie Gołuńskiej za zmotywowanie dzieci do zrobienia prac, Pani Monice Sroce za pomoc w przygotowaniu spotkania oraz szczególne podziękowania należą się terapeutom z Broczyny Danucie i Sławkowi za przeprowadzenie bardzo interesującego spotkania.
Dziękuję serdecznie za obecność.