Ptaki i ptaszki,kat.3 2017-06-08 05:45:02        

W świetlicy MGOK Miastko odbył się


Finał Regionalny 48. Konkursu Recytatorskiego "Ptaki i ptaszki polne" w kat. III - gimnazja. Do konkursu przystąpiło 16 uczestników z Miastka, Koczały, Studziennic, Rzeczenicy, Półczna, Parchowa, Świerzenka, Przechlewa i Lipnicy. Komisja konkursowa w skladzie: pan Waldemar Zwiewka - Biblioteka Publiczna w Miastku, pani Marzanna Kowalczyk i pan Zbigniew Biliński, obydwoje MGOK Miastko, postanowiła:

Pierwsze miejsce przyznać Zuzannie Gliszczyńskiej z Lipnicy, drugie miejsce Emilii Stanisławskiej z Rzeczenicy i trzecie miejsce Patrycji Wojciechowskiej także z Rzeczenicy. Jednocześnie komisja przyznała trzy wyróżnienia dla: Moniki Ginter z Przechlewa, Aleksandry Wolskiej ze Świerzenka i Gabrieli Klisowskiej z Koczały.

Organizatorzy serdecznie dziękują wychowawcom, opiekunom i animatorom za ich zaangażowanie w przygotowanie dzieci i młodzieży do konkursu.

Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy.