Wakacje w Słosinku 2017-08-31 05:48:19        

Wakacje 2017 w świetlicy w Słosinku


Wakacje 2017 w świetlicy wiejskiej w Słosinku zostały zorganizowane według opracowanego programu. Głównym jego założeniem było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży . Oprócz beztroskiej rozrywki, w programie zaplanowano zajęcia edukacyjne, konkursy plastyczne, umuzykalniające, zabawy z gliną itp.. Ze względu na remont świetlicy , zajęcia odbywały się w pomieszczeniach Filii bibliotecznej nr 2 w Słosinku, na świeżym powietrzu oraz podczas wyjazdów.

Mimo niesprzyjającej aury trudno było się nudzić. Każdego dnia na dzieci czekały ciekawe zajęcia prowadzone przez animatora kultury B. Pontus oraz młodszego bibliotekarza B. Gościńską.

Uczestnicy zajęć wzięli udział w kilku turniejach sportowych , których organizatorem był MGOK w Miastku:

- Olimpiada rekreacyjna świetlic wiejskich w Żabnie;

- Turniej piłki plażowej świetlic wiejskich w Wołczy Małej;

- Turniej w „Dwa ognie” świetlic wiejskich w Trzcinnie;

Dzieci miały możliwość wyjazdu do świetlicy wiejskiej w Chlebowie. Tam wspólnie i uczestnikami zajęć świetlicowych z Chlebowa  obejrzały przedstawienie teatralne „Kwiat paproci”, wystawiane przez studio teatralne Krak Art z Krakowa.

 Podczas zajęć wzięły udział w różnorodnych zajęciach tematycznych, m.in.:

- zabawy z gliną;

- tworzenie kartek metodą Quillingu;

- kamienne stworki;

- zabawy z elektroniką;

- gry i zabawy stolikowe;

W czasie tegorocznych wakacji nie mogło zabraknąć również konkursów, w których uczestnicy zajęć mogli wykazać się swoimi zdolnościami. Odbyły się m.in.:

- Konkurs plastyczny na kartkę okolicznościową metodą Quillingu;

- konkurs Karaoke;

- Konkurs plastyczny „Moje wakacje”;

Tradycyjnie na zakończenie wakacji odbyło się wspólne grillowanie.

Podopieczni świetlicy wiejskiej w Słosinku wraz z animatorem kultury składają serdeczne podziękowania za sfinansowanie oraz pomoc przy organizacji tegorocznych zajęć wakacyjnych pracownikom Miejsko - Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastku, Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku, Bibliotece Publicznej w Miastku, filia biblioteczna nr 2 w Słosinku, a w szczególności Pani Helenie Binczyk za opiekę nad dziećmi podczas wyjazdów. Dzięki Wam możliwa była realizacja naszych zamierzeń i planów związanych z organizacją tegorocznych zajęć wakacyjnych. Mamy głęboką nadzieję, że nasza współpraca zaowocuje i pomoże nam w realizacji kolejnych tego typu przedsięwzięć. Dziękujemy za pomoc, życzliwość i zrozumienie.