Dlaczego nie warto... 2017-10-03 18:03:48        

Teatralny konkurs profilaktyczny 


Konkurs będzie przeprowadzony w świetlicy MGOK Miastko przy ulicy Bolesława Chrobrego 6b w Miastku na scenie o wymiarach 5 m x 3,5 m. Dlatego należy przystosować swoje prezentacje do warunków scenicznych.

Celem konkursu jest ukazanie zagrożeń, jakie niosą za sobą różnego rodzaju uzależnienia. Wszelkiego rodzaju używki stanowią wśród nastolatków powszechny problem. Rujnują ich organizmy, przekreślają plany życiowe. Skuteczną alternatywą dla alkoholizmu, narkomanii, przemocy wśród młodzieży oraz innych zjawisk patologicznych jest rozbudzanie w niej chęci do różnych form aktywności: artystycznej, sportowej itp., a także zachęcenie do aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz uzyskanie pomysłu na zdrowy styl życia.

Temat konkursu:

Używając środków artystycznego wyrazu zaprotestujcie przeciw spożywaniu alkoholu i innych używek, a co za tym idzie, uzależnieniu się o nich. Ukażcie ich zgubny wpływ na życie człowieka, jego rodziny oraz całego społeczeństwa. Niech Wasze spektakle będą głosem na rzecz zdrowego stylu życia i najwyższych wartości, takich jak: miłość, dobroć, wierność, uczciwość oraz harmonia kontaktów międzyludzkich.

Konkurs na formułę otwartą, z zatem dopuszcza się różnorodność form. Od monodramów teatrów jednego aktora poprzez formy łączone (teatrzyk lalkowy i żywego planu) do kabaretów i form estradowych. Jedynym ograniczeniem jest czas prezentacji, który nie może być dłuższy niż 25 minut + 5 minut na przygotowanie sceny.

Konkurs oceniany będzie przez Komisję Konkursową w następujących kategoriach wiekowych:

- Kat. I – klasy IV – VI

- Kat. II – klasa VII i klasy gimnazjalne

- Kat. III – szkoły ponadgimnazjalne.

Komisja Konkursowa, którą wyłonią organizatorzy konkursu, przyzna w każdej kategorii wiekowej nagrody główne oraz wyróżnienia, a każdy z wykonawców otrzyma pamiątkowy dyplom za udział.

Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie i nadesłanie karty zgłoszenia (można otrzymać ją u organizatorów) w/w podanym terminie do:

Termin zgłoszenia udziału upływa z dniem 17.11.2017 r.

     Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury

     ul. Kazimierza Wielkiego 3

    77 – 200 Miastko

    tel. (59) 857 29 09 – mailto: mgokmiastko@gmail.com

    lub

    Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

    Ul. Juliana Tuwima 1

    77 – 200 Miastko

    tel. (59) 857 10 76

Szczegółowych informacji na temat konkursu można zasięgnąć u organizatorów konkursu  pod wyżej wskazanymi numerami telefonu lub osobiście w w/w placówkach.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie i informujemy, iż prezentacje konkursowe odbędą się w poszczególnych kategoriach wiekowych w następujących terminach:

            Kat. I   – 21.11.2017 r.

            Kat. II  – 22.11.2017r.

            Kat. III – 23.11.2017r.

Tutaj możesz pobrać regulamin i kartę zgłoszenia

Gorąco pozdrawiamy w imieniu organizatorów życząc sukcesów.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Miastku

Jan Basara

Burmistrz Miastka

Roman Ramion

Przewodnicząca MGKRPA

Urszula Zając

Dyrektor MGOK Miastko

Janusz Gawroński