Popiełuszko 2017-10-16 07:32:44        

Seans zamknięty dla uczniów


Szkoły Podstawowej nr 3 w Miastku.

Film "Popieuszko. Wolnośc jest w nas". Obraz opowiada o życiu i pracy ks. Jerzego Popiełuszki w kontekście polskiej historii i kościoła. Ukazuje ważne dla przyszłej postawy księdza wydarzenia z dzieciństwa i młodości jak również pierwsze oznaki rodzącego się po jego śmierci kultu.