Giełda Piosenki 2017-11-17 09:52:00        

Zapraszamy na Giełdę Piosenki...


Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku organizuje

XXI GIEŁDĘ PIOSENKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY,

która odbędzie się w dniu 10 grudnia 2017 roku o godz.10.00 w sali świetlicy MGOK w Miastku przy ulicy Bolesława Chrobrego 6b.

Celem Giełdy Piosenki jest popularyzacja piosenki dziecięcej i młodzieżowej oraz upowszechnienie aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród młodego pokolenia. Przede wszystkim chodzi o to, aby dać alternatywne możliwości młodym ludziom i odciągnąć ich od zagrożeń typu narkomania, alkoholizm, wandalizm, itp. Impreza jest jedną z form promocji Gminy Miastko.

Chcielibyśmy także umożliwić instruktorom-nauczycielom, a nade wszystko ich wychowankom, zaprezentowanie własnych dokonań oraz sprowokować do twórczej konfrontacji artystycznej różnych środowisk.

Wszystkie prezentacje będzie oceniać Komisja Konkursowa składająca się z profesjonalistów.

W Giełdzie mogą wziąć udział soliści w trzech kategoriach wiekowych:

  1. kategoria - od lat 7 do 12 - szkoły podstawowe
  2. kategoria - od lat 13 do 16 – klasy VII i gimnazja
  3. kategoria - od lat 17 do 20 - szkoły ponadgimnazjalne

Każdy wykonawca zobowiązany jest do przygotowania jednego utworu autorów polskich. Może prezentować tylko jedną piosenkę i tylko raz uczestniczyć w chórkach lub zespołach towarzyszących.

Uczestnicy wykonują piosenki z akompaniamentem własnym lub z wykorzystaniem półplaybacku.

Komisja Konkursowa Giełdy oceniać będzie:

  1. Dobór repertuaru
  2. Umiejętności wokalne
  3. Ogólny wyraz artystyczny

Zgłoszenie uczestnictwa w Giełdzie Piosenki powinno nastąpić nie później niż do 30 listopada 2017 roku, poprzez dostarczenie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku karty uczestnictwa wraz z podkładem na CD – można wysłać wypełnione zgłoszenie pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Decyduje data przyjęcia zgłoszenia do MGOK Miastko. Przed rozpoczęciem Giełdy należy dokonać wpłaty 10 zł soliści do kasy MGOK Miastko, jako wpisowego. Sprawy sporne rozstrzyga organizator.

Wzorem lat ubiegłych będzie można odbyć próbę przed prezentacją w dniu 10 grudnia 2017 roku w godz.8.00 - 9.30. Aby usprawnić przebieg próby prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefonicznie lub osobiście takiej potrzeby.

Organizator zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w obradach Komisji Giełdowej.

Tutaj można pobrać regulamin z kartą zgłoszenia.