Walne zebranie 2018-01-21 11:25:25        

Walne zebranie historyków...


Zapraszamy Państwa na Walne Zebrania Towarzystwa Historycznego Regionu Miasteckiego, które odbędzie się w sobotę 27.01 o godz. 10:00 w sali nr 4 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku przy ul. Mickiewicza 2a (Budynek byłego Liceum Ogólnokształcącego – wejście główne) Program zebrania:

1. Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za 2017 rok.

2. Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia za 2017 rok.

3. Omówienie projektu ustawienia tablicy pamiątkowej na terenie byłego podobozu jenieckiego w Świeszynie.

4. Sprawy organizacyjne.

5. Wolne wnioski.

W razie pytań prosimy o kontakt z kolegą Dominikiem Radeckim tel. 508 102 597