Kolorowa Wielkanoc 2018-02-18 00:00:00        

Konkurs plastyczny...


Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku ogłasza Wielkanocny Konkurs Plastyczny „Kolorowa Wielkanoc” skierowany  do dzieci i młodzieży szkolnej.

Regulamin konkursu

Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku.

Cele konkursu:

  1. Kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych, a zwłaszcza ich oprawy plastycznej.
  2. Popularyzacja wiedzy o tradycji Świąt Wielkanocnych w Polsce.
  3. Uwrażliwienie dzieci na wartości sztuk plastycznych, rozwijanie umiejętności plastycznych i manualnych.
  4. Prezentacja najciekawszych prac.

Prace zostaną ocenione przez Komisje Konkursową, najpiękniejsze nagrodzone, a potem zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w galerii MGOK Miastko.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

I. Szkoły podstawowe klasy I-IV

II. Szkoły podstawowe klasy V-VII i klasy gimnazjalne

III. Szkoły Ponadgimnazjalne

Każdy autor może oddać po jednej pracy w następujących kategoriach tematycznych:

I. Ozdoby (stroiki)

II. Pisanki

III. Kartka wielkanocna

Wszystkie prace winny być podpisane w następujący sposób:

1. Imię i nazwisko autora

2. Tytuł pracy

3. Kategoria wiekowa

4. Adres szkoły, placówki delegującej lub zamieszkania

5. Opiekun

Prac, które zostaną nadesłane na konkurs organizatorzy nie zwracają.

Prace należy dostarczyć do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku (pracownia plastyczna – sala nr 3) ulica Adama Mickiewicza 2a w nieprzekraczalnym terminie do 19 marca 2018 roku (poniedziałek).

Uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni podczas wernisażu wystawy w dniu 28 marca 2017 roku (środa) o godz.12.00 w sali świetlicy MGOK Miastko przy ulicy Bolesława Chrobrego 6b.

Informacji na temat konkursu udziela pani Marzanna Kowalczyk (MGOK Miastko) pod numerem telefonu 59 857 29 09.