Laureaci konkursu 2018-03-22 11:52:39        

Finał konkursu plastycznego


W środę 21 marca 2018 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury "Ogólniak" w Miastku zostały ocenione prace nadesłane na Konkurs Wielkanocny "Kolorowa Wielkanoc". Na konkurs dostarczono 121 kartek wielkanocnych, 23 stoiki i 17 pisanek.

Komisja konkursowa w składzie: Bernadeta Zwolska - Biblioteka Pedagogiczna filia w Miastku, Waldemar Zwiewka - Biblioteka Publiczna w Miastku oraz Dominika Jurewicz - Urząd Miejski w Miastku, postanowiła nagrodzić następujące osoby w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Kartka wielkanocna
Kat. I (klasy I-IV): Pierwsze miejsce Julia Gajewska ze świetlicy wiejskiej w Świerzenku, drugie miejsce Paulina Szajner ze świetlicy wiejskiej w Żabnie, a trzecie miejsce Kamila Siebielec z pracowni MGOK Miastko. Ponadto wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Emil Janus ze świetlicy w Słosinku, Laura Jakimiec ze świetlicy wiejskiej w Miłocicach oraz weronika Wiśniewska z pracowni MGOK Miastko.

Kat. II (klasy V-VII i klasy gimnazjalne): Pierwsze miejsce Weronika Wesołowska ze świetlicy w Świerzenku, drugie miejsce Hubert Lewicki także ze świetlicy wiejskiej w Świerzenku oraz Karol Grefka ze świetlicy w Słosinku.

W tej kategorii wiekowej wyróżnienia przyznano: Pawłowi Bilickiemu ze świetlicy w Piaszczynie i Joannie Krzysztofik ze świetlicy w Dretyniu.

Kat. III (klasy ponadgimnazjalne): pierwszego miejsca nie przyznano, drugie miejsce zajęła Sandra Jankowicz z internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku, a trzecie miejsce Weronika Darczyk ze świetlicy w Miłocicach.

Stroik wielkanocny
Kat. I (klasy I-IV): Pierwsze miejsce zajęła Patrycja Jurczyńska ze Szkoły Podstawowej w Kamnicy, drugie miejsce Mateusz Mikołajczak z Szkoły Podstawowej w Dretyniu i trzecie miejsce Mikołaj Wreza ze Szkoły Podstawowej w Kamnicy

Kat. II (klasy V-VII i klasy gimnazjalne): Piersze miejsce zajęła Nikola Derbin ze świetlicy w Słosinku, drugie miejsce Oskar Grzelak także ze świetlicy w Słosinku, a trzecie miejsce Katarzyna Sieńko ze Szkoły Podstawowej w Dretyniu.

W tej kategorii wiekowej przyznano dwa wyróżnienia dla: Karoliny Skwierawskiej z pracowni MGOK Miastko oraz Marta Stefanicka ze Szkoły Podstawowej w Dretyniu.

Kat. III (klasy ponadgimnazjalne): Pierwszego i drugiego miejsca nie przyznano, trzecie miejsce zajęła Natalia Damaszke z Białego Boru, a wyróżnienie dla świetlicy wiejskiej w Miłocicach.

Pisanka wielkanocna
Kat. I (klasy I-IV): Przyznano drugie miejsce dla Oliwii Sumińskiej ze Szkoły Podstawowej w Dretyniu
Kat. II (klasy V-VII i klasy gimnazjalne): Pierwsze miejsce przyznano Natalii Ganżumow ze Szkoły Podstawowej w Dretyniu, drugie miejsce Oskar Grzelak ze świetlicy w Słosinku, a trzecie miejsce Marta Stefanicka ze Szkoły Podstawowej w Dretyniu.

Kat. III (klasy ponadgimnazjalne): Przyznano drugie miejsce dla Aleksandry Wolskiej ze świetlicy w Świerzenku.

Serdecznie dziękujemy młodym artystom, ich opiekunom, nauczycielom, instruktorom oraz rodzicom za zaangażowanie.
Pogodnych i zdrowych Świat Wielkanocnych. 
Wręczenie nagród nastąpi w środę 28 marca 2018 r. o godz.12:00 w Świetlicy MGOK Miastko przy ul. Bolesława Chrobrego.
Zapraszamy.