Przegląd taneczny 2018-04-14 17:23:03        

W sobotę 14 kwietnia 2018....


w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Miastku odbył się II Przegląd Mini Form Tanecznych, w którym uczestniczyły zespoły z MGOK Miastko. Konkretnie: ze świetlic w Świerzenku "Lajcik", Słosinka "Świetliczaki" i Kamnicy "Łobuziaki". 

Nasze zespoły prowadzi pani Paulina Krzemińska z Miastka.

I jest pierwszy sukces. Zespół "Lajcik" ze Świerzenka zajął drugie miejsce w swojej kategorii wiekowej, a zespoły "Świetliczaki" ze Słosinka i "Łobuziaki" z Kamnicy otrzymały wyróżnienia.

Gratulujemy sukcesów i zachęcamy do pracy, by osiągnąć wyżyny tanecznego kunsztu.

Pani Paulina prowadzi grupy taneczne także w świetlicach w Piaszczynie, Miłocicach i Żabnie. Pewnie za kilka tygodni zobaczymy wszystkie nasze grupy na przeglądzie tanecznym w MGOK Miastko.

Do pracy... mali artyści