25. Giełda Piosenki

  2022-11-21 01:15:01     Janusz Gawroński


25. Giełda Piosenki - zmiana terminu
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku organizuje
XXV GIEŁDĘ PIOSENKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
która odbędzie się w dniu 18 lutego 2023 roku o godz.10.00 w sali MGOK Miastko przy ulicy Kazimierza Wielkiego 3.
Celem Giełdy Piosenki jest popularyzacja piosenki dziecięcej i młodzieżowej oraz upowszechnienie aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród młodego pokolenia. Przede wszystkim chodzi o to, aby dać alternatywne możliwości młodym ludziom i odciągnąć ich od zagrożeń typu narkomania, alkoholizm, wandalizm, itp.
Impreza jest jedną z form promocji Gminy Miastko.
Chcielibyśmy także umożliwić instruktorom-nauczycielom, a nade wszystko ich wychowankom, zaprezentowanie własnych dokonań oraz sprowokować do twórczej konfrontacji artystycznej różnych środowisk.
Wszystkie prezentacje będzie oceniać Komisja Konkursowa składająca się z profesjonalistów.
W Giełdzie mogą wziąć udział soliści w trzech kategoriach wiekowych:
1. Kategoria wiekowa - od 7 do 11 lat
2. Kategoria wiekowa - od 12 do 14 lat
3. kategoria wiekowa - od 15 do 20 lat
Każdy wykonawca zobowiązany jest do przygotowania jednego utworu autorów polskich. Może prezentować tylko jedną piosenkę i tylko raz uczestniczyć w chórkach lub zespołach towarzyszących.
Uczestnicy wykonują piosenki z akompaniamentem własnym lub z wykorzystaniem półplaybacku.
Komisja Konkursowa Giełdy oceniać będzie:
1. Dobór repertuaru
2. Umiejętności wokalne
3. Ogólny wyraz artystyczny
Zgłoszenie uczestnictwa w Giełdzie Piosenki powinno nastąpić nie później niż do 10 lutego 2022 roku, poprzez dostarczenie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku karty uczestnictwa – można wysłać wypełnione zgłoszenie pocztą elektroniczną lub tradycyjną wraz z demo piosenki oraz podkładem muzycznym na CD w pliku mp3, jeśli wykonawca korzysta z tej formy. Decyduje data przyjęcia zgłoszenia do MGOK Miastko.
Przed rozpoczęciem Giełdy należy dokonać wpłaty 15,00 zł soliści do kasy MGOK Miastko, jako wpisowego. Sprawy sporne rozstrzyga organizator.
Wzorem lat ubiegłych będzie można odbyć próbę przed prezentacją w dniu 18 lutego 2022 roku w godz.8.00 - 9.30. Aby usprawnić przebieg próby prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefonicznie lub osobiście takiej potrzeby.
Organizator zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w obradach Komisji Giełdowej.

Tagi: kultura   Wyświetleń: 464
Udostępnij:

Najnowsze

Bannery

 
 

Wideo dnia

Popularne