Nabór na wolne stanowiska animatora kultury w świetlicy w Trzcinnie i Słosinku

  2024-06-26 14:17:11     Krzysztof Matraszek

OFERTA PRACY


Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku
ogłasza nabór na stanowisko:
animator kultury w świetlicy wiejskiej
w Trzcinnie i Słosinku.


Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, ½ etatu
Termin podjęcia pracy: 1 sierpnia 2024


Zakres wykonywanych działań na stanowisku:
a) prowadzenie zajęć, zespołu z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,
b) udział w przeglądach twórczości amatorskiej, turniejach i konkursach,
c) przygotowanie i realizacja występów dla mieszkańców wsi,
d) współpraca z radą sołecką,
e) planowanie, realizacja działań i przedsięwzięć kulturalnych,
f) prowadzenie dokumentacji,
g) znajomość programów komputerowych: Word, Excel, canva.

Wymagania:
a) wykształcenie, co najmniej średnie, kierunkowe – artystyczne
(muzyczne, plastyczne, teatralne),
b) przygotowanie pedagogiczne,
c) kreatywność, pomysłowość w organizowaniu przedsięwzięć kulturalnych,
d) umiejętność pracy w grupie – zespole,
e) mile widziany kurs animatora kultury,
f) brak przeciwskazań do pracy z dziećmi.

Wymagane dokumenty i zaświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz ukończone kursy,
- zaświadczenie o niekaralności.


Miejsce składania dokumentów:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku
Ul. Kazimierza Wielkiego 3
77-200 Miastko
tel. 59 857 29 09
e-mail: mgok@miastko.com

Termin składania dokumentów:
Do 15 lipca 2024 r., godz. 15.00 w Sekretariacie MGOK
(w zamkniętej kopercie z adnotacją: „animator Słosinko” lub „animator Trzcinno”).
Po zapoznaniu się z zgłoszonymi ofertami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z każdym kandydatem w celu wybrania animatora do m. Słosinko i m. Trzcinno.

Udostępnij:

Najnowsze

Bannery

 
 

Wideo dnia